Communicatiescan

Worstel je met de vraag hoe je je communicatie zo strategisch mogelijk kunt inzetten? Bureau voor Beeldvorming heeft hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld: de Strategische Communicatiescan. In een sessie van één of meerdere dagdelen worden een aantal onderwerpen behandelt, waardoor een beter inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van uw eigen communicatie- en promotiemiddelen.

Tijdens de scan worden alle communicatiemiddelen onder de loep genomen (zowel online als offline), er wordt gekeken naar de doeltreffendheid van deze middelen, de boodschap die gecommuniceerd wordt en de Missie & Visie die het bedrijf voor ogen heeft. Doel van dit alles: bewustwording van je huidige manier van communiceren en plannen maken voor de toekomst om te komen tot een nieuw strategisch promotiebeleid. Welke mix aan communicatiemiddelen kun je je promotie succesvoller maken.

 

Drukwerk