Klankbord

Je merkt dat je met de huidige wijze van promotie niet de gewenste resultaten bereikt. Je hebt het gevoel dat het tijd wordt voor een nieuwe aanpak, maar je mist zelf de kennis en ideeën om hiermee aan de slag te gaan? Bureau voor Beeldvorming werkt als klankbord om je communicatiebeleid een richting te geven. Samen werken aan nieuwe creatieve concepten, met een duidelijk strategisch doel voor ogen.

  • Hoe prettig zou het zijn enkele uren per week of per maand te kunnen sparren met een buitenstaander die neutraal naar de boodschap kijkt en je (online en offline) promotie- en communicatiemiddelen weer up-to-date kan maken!
  • Hoe doeltreffend zou het zijn regelmatig een klankbord in huis te hebben die met het management meedenkt bij veranderingsprocessen, een vakman met meer dan 30 jaar ervaring die zich inleeft in de problematieken en out of the box ideeën aandraagt voor verandering van de communicatieboodschap!
  • Hoe praktisch zou het zijn een adviseur te hebben die samen met je salesmensen rond de tafel gaat zitten om te onderzoeken wat zij missen bij hun verkoopverhaal.

Sparren met iemand die niet alleen antwoord geeft op vragen, maar tevens kan zorgdragen voor de concrete uitwerking van deze ideeën! Bureau voor Beeldvorming werkt als klankbord om je communicatiebeleid een (nieuwe) koers te geven.